شنبه 29 آبان‌ماه سال 1389 @ 07:33 ب.ظ

لیلی کیست؟ یا حکمت مطلقه ی لیلی کیلو چند؟

لیلی زنه خانوم،

اصلا لیلی خودِ من.

کارتمو بده می خوام برم...

........................................

پی نوشت: 20:30 ، کارت خوابگاه ، تا جایی که یادشه ، دوران سخت کودکی ، کوچه علی چپ...