دوشنبه 24 مرداد‌ماه سال 1390 @ 11:21 ب.ظ

دوازده عدد نحسی است!


دو تا شیش می آوری

دوازده بار از من دور میشوی
با آن تاسهای لعنتی ات...