جمعه 29 بهمن‌ماه سال 1389 @ 06:10 ب.ظ

استفراغ ادبی

  

بیچاره حرفهای زیادی توی دلش بود ،که انگشت به حلق میکرد...  

و من می خواستم که بی انصافی و فریبکاری مردم را توی صورتشان بالا بیاورد، حالا هی بگویید که نه مودبانه نیست.