چهارشنبه 30 تیر‌ماه سال 1389 @ 11:10 ب.ظ

اعتراف ۲

 

من اعتراف می کنم 

هنوز نفهمیده ام این سمی که در رگانم دویده است.

تفاوت است یا بی تفاوتی !