شنبه 12 دی‌ماه سال 1388 @ 05:31 ب.ظ

آه نی نواز من

  

آّه نی نواز من... 

امروز دلم گرفت نه بخاطر امروز، 

بخاطر فردای مچاله شده ی نامعلوم آدمهایی که نمی خواهند پاک کنند و غلط بنویسند. 

آه نی نواز من،

من تو را وقتی می نویسم که  دانه های باران به گونه هایم می چسبند،و دلم به راستی تو خوش است.