یکشنبه 12 دی‌ماه سال 1389 @ 03:29 ب.ظ

خواب زده

هر روز صبح که می آید.

خودم را به خواب میزنم

و به یاد می آورم،

که قبل ها، در و دیوار آرامشی بود.

برای خود زنی!