پنج‌شنبه 8 مهر‌ماه سال 1389 @ 12:25 ق.ظ

ساعت از ۱۰:۳۰ گذشته است!


«برای امام زمان عج ۱۰ صلوات بفرست و این پیام رابرای ۱۰  نفر بفرست تا فردا ساعت ۱۰:۳۰ خبر خوشی می شنوی، خداوکیلی کوتاهی نکنی همه فرستادن جواب داده!»

 من کوتاهی کردم.در واقع من کوتاه نیومدم که این تصاعد پولساز چوب حراجی باشه بر.... بیخیال آقا بمون منتظر یه فردایی یه صبحی یه ده ونیمی!