پنج‌شنبه 19 فروردین‌ماه سال 1389 @ 12:13 ق.ظ

آخر!

 

 آخرین سنگر سکوته

حق ما گرفتنی نیست

آسمونشم بگیری

این پرنده مردنی نیست

آخرین سنگر سکوته

خیلی حرفا گفتنی نیست

ای برادرای خونین

این برادری تنی نیست

موج دستای من و تو

دست دریا رو گرفته

عکس تو با سرمه ی خون

چشم دنیا رو گرفته

ما که از آوار و ترکش

همه رو به جون خریدیم

تو بگو هم سنگر من

ما تقاص چی رو میدیم؟