چهارشنبه 5 اسفند‌ماه سال 1388 @ 11:06 ق.ظ

پشت چراغ قرمز

 

پشت چراغ قرمز، 

من و چشمهای سرکوب شده ی زن کولی.  

که انگشتانش بالای دود می رقصید ؛پشت چراغ قرمز! 

و گونه های مرا با دانه های داغ اسپند سیاه میکرد. 

..........................................................................

پشت چراغ قرمزها سیاهمان می کنند!