پنج‌شنبه 8 بهمن‌ماه سال 1388 @ 10:19 ب.ظ

طناب.

 

آی آقا!

طنابت را به مادرمن قرض می دهی؟

تا دو سوی حیاتش(حیاط) را بهم گره بزند.

لباسهای برادرم خیس باران است.