یکشنبه 29 آذر‌ماه سال 1388 @ 01:13 ق.ظ

باری جوانه خواهم زد!

  

 بوی خیس کاهگل می آید،

 یا که می رود شاید! 

 هر چه باشد در من جوانه می زند،

 نجابت دستهای پیرمرد...