جمعه 17 مهر‌ماه سال 1388 @ 11:52 ق.ظ

غربت

 

زین گونه ام!که در غم غربت شکیب نیست،گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست 

جانم بگیر و صحبت جانانه ام ببخش، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست 

..................................................................................................... 

هر چی بزرگتر می شم،معنی ((غربت)) رو بزرگتر می فهمم.وقتی این دوبیت رو با صدای محمد اصفهانی گوش می کنم  گریه می کنم،گریه ی ماهی در آب واقعا مغرورانه است نه؟؟؟