پنج‌شنبه 19 شهریور‌ماه سال 1388 @ 11:00 ب.ظ

من امیدوارم

من هنوز امیدوارم

به گلهای انارکه پشت این افسارگسیختگی بی فرهنگ روییده اند.

من هنوز امیدوارم

که معلم ها کتاب را وارونه ورق بزنند.

و چوپانان مستانه بنویسند مشق های نی نوازان را.

من هنوزامیدوارم...